Veileder

Målsettingen til kampidrettene er at alle kampidrettsklubber skal ha tilgang til anlegg som er tilpasset idretten. Kulturdepartementet og kampidrettsforbundene har utarbeidet denne veilederen i samarbeid, og ønsker med dette å bidra til gode prosesser rundt planlegging og bygging av kampidrettsanlegg. Det er et ønske at denne veilederen skal være et bidrag på veien til å skape gode rammebetingelser for kampidrettene. Målgruppene for veilederen er kommuner, klubber, halleiere og andre som er sentrale i planleggingen av et kampidrettsanlegg.

Veileder kampidrett