Utviklingsplan anlegg 2023 – 2024

Kampidrettsforbundene gjennomfører årlig en felles kartlegging av anleggssituasjonen i medlemsklubbene. Resultatene av kartleggingene viser at kampidrettsklubbenes anleggshverdag er preget av gymsaler/ kjellere/ bomberom, plassmangel og ugunstige treningstider, bæring av tunge matter/ utstyr på hver trening. Kampidrettsklubbene trener således i stor grad i lokaler som ikke er idrettsanlegg og som ikke er tilpasset aktiviteten og få klubber har igangsatt anleggsprosjekter. På den bakgrunn har forbundene utarbeidet en utviklingsplan for de neste årene.

For å ta tak i anleggsutfordringene har derfor kampidrettsforbundene etablert et anleggssamarbeid. I denne utviklingsplanen har de fem forbundene formulert felles målsetninger for samarbeidet.

Kampidrettsforbundenes kjerneoppgave er å stimulere til organisert kampidrettsaktivitet under sunne og sportslige forhold og dermed fylle idrettsanlegg med aktivitet. For å redusere frafall og øke rekruttering er det viktig at medlemmene trives i de lokaler de trener i. Det forutsettes at treningsfasilitetene er praktisk innrettet både for funksjonshemmede og funksjonsfriske.