Om oss

I Norge er det seks kampidrettsforbund som er medlemmer av Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). De seks forbundene er Norges Bokseforbund, Norges Bryteforbund, Norges Judoforbund, Norges Kampsportforbund, Norges Kickboxingforbund og Norges Fekteforbund. Disse særforbundene, kalt kampidrettsforbundene, har etablert et administrativt og politisk anleggssamarbeid.

Kampidrettsforbundenes kjerneoppgave er å stimulere til organisert aktivitet under sunne sportslige forhold, og dermed fylle idrettsanlegg med aktivitet. Målsettingen til kampidrettene er at alle kampidrettsklubber skal ha tilgang til anlegg som er tilpasset idretten. Kampidrettsforbundene har utarbeidet dette nettsted i samarbeid, og ønsker med dette å bidra til gode prosesser rundt planlegging og bygging av kampidrettsanlegg.

Klikk på logoene under for å komme til de respektive forbund.

Har du spørsmål til konkrete anleggsprosjekter kan du kontakte forbundene felles anleggskonsulent Martin Kaasgaard Nielsen på martinkn@kampsport.no