Viken

De seks kampidrettsforbundene Norges Bokseforbund, Norges Bryteforbund,Norges Judoforbund, Norges Kampsportforbund, Norges Fekteforbund ogNorges Kickboxing Forbund, har sammen med Viken fylkeskommunen utarbeidetdenne utredningen som vurderer muligheter til å etablere en kampidrettsarena iViken fylke. Utredningen kan leses her.

Siddishallen

Det har gjennom lang tid vært lite og manglende tilgang på spesiallanlegg for kampsidretter i Stavanger kommune. Det ble derfor bestemt at samtidig som Siddishallen skulle rehabilitere fasadene i 2014, skulle hallens utleiearealene utvides for å ha plass for kampidrettene.…

Read More

Finansiering

Finansiering og bygging av kampidrettsanlegg er ofte en vanskelig og tidskrevende prosess. God planlegging er viktig for å samordne ulike typer finansiering. Det anbefales å starte med å utarbeide en finansieringsplan og et kostnadsoverslag. Her må man spesielt tenke på…

Read More

TAOLU

Internasjonalt godkjent konkurranseområde er 14 x 8 meter teppe. Konkurranseområdets konstruksjon er kampsportmatter som ligger under et 16 x 10 eller 18 x 12 meter stort teppe som med hvit markør markerer konkurranseområdet på 14 x 8 meter.

Regionsanlegg

En kampidrettsarena er et fullverdig idrettsbygg, dedikert til kampidrett, med egne garderobefasiliteter, og med mulighet for avholdelse av mesterskaper etter både nasjonal og internasjonal standard. En arena vil kunne huse flere kampidretter og ulike typer trening. Videre vil den kunne…

Read More