Anleggskonsepter

«Kampidrettsarena» er et konsept utviklet av Sletvold Arkitekter og kampidrettsforbundene i fellesskap, med støtte fra Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF). «Kampidrettsarena» er et forslag om et skalerbart regionalt anlegg der alle kampidrettene samles under ett tak. Oppgaven har basert seg på to ulike bygg. Et bygg/ anneks som kan kople seg på en eksisterende idrettsbygg (fleridrettshall, håndballhall, basishall, e.l.) med garderobefasiliteter, samt et regionsbygg, som et eget, større kompleks hvor både bredde og topp kan ha plass, herunder mulighet for stevner.

Således blir «Kampidrettsarena» et anlegg der lokalene organiseres og utformes på kampidrettenes egne fysiske, tekniske og filosofiske premisser.

Hele konseptet fra Slettvold kan lastst ned her: Konsept-for-kampidrettsanlegg