Siddishallen

Det har gjennom lang tid vært lite og manglende tilgang på spesiallanlegg for kampsidretter i Stavanger kommune. Det ble derfor bestemt at samtidig som Siddishallen skulle rehabilitere fasadene i 2014, skulle hallens utleiearealene utvides for å ha plass for kampidrettene. Idag fungerer de nye arealene som treningslokale for både vektløfting, judo, jitsu, boksing, bujinkan og taekwon-do.

Anlegget

Anlegget inneholder 4 stk. kampmatter. Det blir brukt av Stavanger Vektløfterklubb, Stavanger Judoklubb, Stavanger Jitsuklubb, Stavanger Taekwon-do klubb, Storhaug Bokseklubb og Bujinkan dojo Norway. Det er Stiftelsen Stavanger Ishall som står bak anlegget og drifter det.