Finansiering

Finansiering og bygging av kampidrettsanlegg er ofte en vanskelig og tidskrevende prosess. God planlegging er viktig for å samordne ulike typer finansiering.

Det anbefales å starte med å utarbeide en finansieringsplan og et kostnadsoverslag. Her må man spesielt tenke på hvor mye egenkapital som må være tilgjengelig for å realisere prosjektet.

De ulike dokumentene som bør inngå i en finansieringsplan for et idrettsanlegg er:

  • Egenkapital inkludert aksjekapital
  • Vedtak om tilskudd fra kommune og/eller fylkeskommune
  • Vedtak om garanti fra kommune og/eller fylkeskommune.
  • Private tilskudd eller gaver (sponsorer)
  • Kostnadsoverslag av verdi på dugnadsarbeid
  • Lånetilsagn med eventuelle lånevilkår
  • Leieinntekter

Vær oppmerksom på at spillemidlene utbetales etter prosjektet er ferdigstilt og man må derfor sikre seg lån for perioden frem til midlene utbetales – dette omtales ofte som mellomfinansiering.

Søk spillemidler

Spillemidler til idrettsanlegg har tradisjonelt sett blitt tildelt kommuner og idrettslag som er organisert i Norges Idrettsforbund, men det er også andre organisasjoner som kan søke om midler. Den til enhver tid gjeldende liste over hvem som kan søke finnes i bestemmelsene for tilskuddsordningen. Bestemmelsene finnes på www.anleggsregisteret.no. Disse revideres hvert år, og det kan være endring i hvem som kan søke midler. Bestemmelsene heter “V-0732 Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet”. Under punkt 2.2.1 finner en liste over hvem som kan søke, og hva de kan søke på. Søknadene sendes inn via www.anleggsregisteret.no.

Du kan lese mer om søknadsprosessen her