KENDO

Kampområdet skal være fra 9 x 9 meter til 11 x 11 meter. Sikkerhetsområdet skal være 1,5 meter og gå rundt hele kampområdet. Det skal ha en tykkelse på 5-10 centimeter. Gulvet skal være parkett. Midtpunktet på kampområdet skal markeres med et kryss på 30-40 centimeter. Kaishi-sen skal markeres på begge sider av midtpunktet med samme avstand på 140 centimeter. Lengden på Kaishi-sen er 50 centimeter.