Kampidrettsanneks / aktivitetssal

Et kampidrettsanneks er en aktivitetssal som bygges samband med et eksisterende idrettsbygg. Annekset inneholder kun grunnleggende fasiliteter som kampareal og lagringsplass.
Kostnadskrevende fasiliteter, som garderober med dusj og toalett, benyttes i det anlegget som aktivitetssalen er tilknyttet. Dette gjøre for å redusere bygge- og driftskostnader, samt
fremme samhandling mellom idretter.


Et kampidrettsanneks kan bygges med to eller flere kampområder med sikkerhetssone i samme aktivitetssal. Områdene kan eventuelt deles med skillevegg. Ved etablering av en aktivitetssal bør det vurderes hvor stort behovet er for permanent publikumsareal. Annekset kan videre inneholde følgende fasiliteter, avhengig av hvilke idretter som annekset er tiltenkt:

• uttrekkbar boksering/plattform
• uttrekkbare boksesekker
• uttrekkbare matter eller puslematter
• speilvegg
• ribbevegg

Et kampidrettsanlegg må tilpasses til de lokale forholdene og til de behovene som idrettene har. Kampidrettsforbundene har, i samarbeid med Sletvold Arkitekter, utarbeidet konsepttegninger for en kampidrettsarena for å illustrere hvordan et slikt anlegg kan se ut (se bilde).