ITF TAEKWONDO

Frisparring

Kampområdet skal være 8 x 8 meter. Det skal være matter minst 1 meter utenfor konkurranseområdet som danner en sikkerhetssone. Når en ring er hevet over opprinnelig gulvnivå, må sikkerhetssonen være minst 2 meter større enn konkurranseområdet. Konkurranseområdet og sikkerhetsområdet skal være dekket av en matte som måler cirka 20 millimeter i tykkelse. Matten skal enten være i ett stykke eller bestå av flere mindre enheter dersom disse er utformet slik at de fester seg til hverandre

Mønster og tradisjonell sparring

Kampområdet skal være 8 x 8 meter, dekket med matter. Det skal være sikkerhetssone på 1 meter. Konkurranseområdet skal være dekket av en matte som måler cirka 20 millimeter i tykkelse. Matten skal enten være i ett stykke eller bestå av flere mindre enheter dersom disse er utformet slik at de fester seg til hverandre.

Spesialteknikk og knusing

Konkurranseområdet for knusing skal foregå på et egnet område. Konkurranseområdet i spesialteknikk skal foregå på et mattebelagt område.