BRYTING

 

Konkurranseområdet er totalt 12 x 12 meter, kampområdet er 9 meter i diameter og sikkerhetssonen opptil 1,5 meter. I nasjonale konkurranser kan det totale konkurranseområdet være ned til 8 x 8 meter med en aktivitetssone på 4 meter i diameter.

Kampene foregår på en 10 centimeter tykk brytematte. Den har en sirkel rundt kampområdet med diameter 9 meter i internasjonale konkurranser, inkludert en 1 meter bred, rød sirkelsone (passivitetssonen) ytterst. Den resterende del kalles aktivitetssonen (diameter 7 meter), som midt i har en rød sirkel med diameter 1 meter.