BOKSING

For alle AIBA konkurranser må følgende reglement følges:

• Ringen må være et 6,10 x 6,10 meter kvadrat på innsiden av tauene og 7,80 x 7,80 meter på utsiden av tauene.

• Størrelsen på dekket skal strekke seg 85 centimeter utenfor tauene på hver side (inkludert ekstra om dekket må strammes).

• Høyden på plattformen må være 100 centimeter fra bakken.

• Plattformen må være trygt konstruert, avrettet og fri for bulker. Den skal være utstyrt med fire hjørnestolper og fire hjørneklosser for å hindre skade av utøvere.

• Gulvet skal være dekket av filt, gummi eller annet godkjent materiale med tykkelse mellom 1,5 og 2,0 centimeter. Dette må dekke hele plattformen, og ikke være for glatt, og ha fargen blå, Pantone 299.

• Det skal være fire separate tau på hver side av hjørnestolpene på 4 centimeter tykkelse. Disse skal være dekket av en tykk padding.

• Ringen skal være utstyrt med tre sett med trapper. To av trappene skal stå i hvert sitt motsatte hjørne for bruk av boksere. En trapp skal stå i det ene nøytrale hjørnet til bruk for hoveddommer.