Lade Sportsarena

Tre idretter har samarbeidet om det 5 600 kvadratmeter store idrettsanlegget: Taekwon-do, tennis og bordtennis. Prosjektet mot en ny hall har vært et prosjekt lenge. Trondheim Taekwon-Do klubb holdt på med prosjektet i fire år.

Det har vært viktig å ivareta de ulike idrettenes behov i prosessen om et nytt anlegg, og et godt samarbeid har vært en avgjørende faktor for å få det til. Hvert idrettslag har hatt hver sin representant i prosjektet. Planleggingen av selve bygget begynte i 2013 da kommunen inkluderte klubbene i en mulighetsstudie for Lade idrettspark. Byggestart var 28.februar 2017, og 18.april året etter ble anlegget offisielt åpnet.

Økonomi

Anlegget er reist via én totalentreprise med tre byggherrer. I tillegg er anlegget seksjonert slik at hver klubb eier hver sin del. Det er også etablert et sameie på toppen som håndterer fellesarealer, felles interesser og utvendig vedlikehold. Dette ble gjort for å sørge for at det komplekse anlegget drives effektivt sammen, og samtidig la idrettslagene være økonomisk uavhengige av hverandre. På den måten kunne de bygge og i stor grad drifte sammen, og dersom en av klubbene skulle få problemer vil de andre klubbene fortsatt drive videre.

Finansiering

Alle tall i tabellen er inklusive moms.

Finansieringspost Sum
Kommunalt tilskudd 19,5 mill.
Spillemidler 16,8 mill.
Momskompensasjon 15 mill.
Programsatsningsmidler 9,5 mill.
Pressområdemidler 2,5 mill.
Egenkapital 22,3 mill.
Langsiktig lånebehov 14,3 mill.
Totalkostnad 79,9 mill.

Total prislapp inkludert inventar/ møbler/ utstyr: 79,9 MNOK (inkl. mva.). Totalt areal er på 5 600 kvm, hvilket gjør at pris per kvadratmeter inklusive alle kostnader er 14.267,- (inkl. mva.). Pris per kvadratmeter på selve bygget er ca. 13.250,- (inkl. mva.)
Antall brukere/ medlemmer er ca. 2000 personer, hvilket gjør at pris per brukere/ medlem er 39.950,- (inkl. mva.).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *