Karate

Kampområdet skal være minimum 8 x 8 meter, maksimum 10 x 10 meter. Rundt konkurranseområdet skal det være minimum 1 meter sikkerhetssone. Hvis kampområdet bygges opp på et podium, skal sikkerhetssonen være minimum 2 meter på alle sider. Anbefalt høyde på podiet er 60 centimeter. Utøverne må kunne gå opp/ned på trapper. Konkurranseområdet samt sikkerhetsområdet skal være dekket av en matte som måler cirka 20 millimeter i tykkelse. Matten skal enten være i ett stykke eller bestå av flere mindre enheter dersom disse er utformet slik at de fester seg til hverandre.