Judo

Internasjonale kamparealer i judo er 8 x 8 meter og har en 4 meter sikkerhetssone. Avstand mellom kamparealene kan være 6 meter. I tillegg bør det være 1 meter gangareal dersom det ligger flere
matter ute. Mattene skal ha en tykkelse på 5 centimeter.

Dersom Judo er primæridretten i anlegget anbefales det å benytte et flytende gulv som monteres oppå gummisøyler som illustrert herunder.